ฉีกกรอบแนวคิดเดิมๆ ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปลี่ยนหนังสือเรียนและกระบวนการเรียนแบบเดิมในห้องเรียนสู่ ยูเรก้าดอทไอเอ็น (Eureka.in) สื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ ที่มีความทันสมัย สวยงาม ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้โดยการใช้ ICT ในการศึกษาของผู้เรียนได้อย่างดียิ่ง

ด้วยการจัดการเนื้อหาความรู้ในรูปแบบแอนิเมชั่น อินเตอร์แอคทีฟ และแบบทดสอบต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ผ่านภาพจำลองที่เคลื่อนไหวเสมือนจริงที่สวยงามพร้อมเสียงบรรยายทั้งไทยและอังกฤษ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการจดจำที่ดีขึ้นให้กับผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านระบบ LAN และคอมพิวเตอร์ทั่วไป

 
 

คุณสมบัติเด่นของยูเรก้า

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยการนำเสนอและอธิบายหัวข้อที่ยากต่อความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้สอน เพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการอธิบายเนื้อหาที่ซับซ้อนและเสริมความน่าสนใจในการเรียนรู้
ช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้เนื้อหาที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ ความคงทนในความจำ และเพิ่มระดับผลการเรียน
เพิ่มคุณค่าให้กับการเรียนรู้ในกระบวนการสอนและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนแบบเดิม
เนื้อหาวิชาการออกแบบมาจากหลักสูตรการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกประเทศเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ภาษาอังกฤษในสำเนียงเจ้าของภาษา และในภาษาไทยที่แปลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เลือกฟังก์ชั่นการใช้งานและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการได้
ใช้งานง่าย ไม่ต้องการประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์สูง ออกแบบมาให้เป็นมิตรกับทั้งผู้เรียนและผู้สอน เรียนรู้การใช้งานได้รวดเร็ว
 
 
Learning - เรียนรู้
สนุกและเรียนรู้ไปกับเนื้อหาคุณภาพระดับโลกที่ครอบคลุมหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ออกแบบตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาพแอนิเมชั่น 3 มิติที่น่าตื่นตาตื่นใจ เสียงประกอบที่เหมือนจริง เสียงบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเนื้อหาบทบรรยายสำหรับศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งมาพร้อมกับวิธีการเรียนรู้ที่ง่ายต่อการใช้งานกับผู้เรียนที่เป็นเด็ก เพียงใช้เมาส์คลิก
 
 
Experiment - ทดลอง
เพลิดเพลินไปกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีให้ฝึกปฏิบัติทุกบทเรียนหลังจากศึกษาเนื้อหา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองเสมือนผ่านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์จริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรงอย่างครบถ้วนให้กับผู้เรียนในการทดลองอย่างประหยัดและปลอดภัย
 
 
Evaluation - ประเมินผล
หลากหลายวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หลังการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติ เพื่อวัดผลความรู้ที่ผู้เรียนได้รับหลังจากการเรียนรู้ ยืนยันความมีประสิทธิภาพและประโยชน์ในการใช้ ICT ในการศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามหลักการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน
 

ชุด e-Learning ยูเรก้า ประกอบไปด้วย

กว่า 2,000 หัวข้อในวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งการทดลองวิทยาศาสตร์และ
แบบฝึกหัด ในห้องทดลองเสมือนจริงตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
แต่ละหัวข้อมีแอนิเมชั่นนำเสนอเนื้อหาความยาวประมาณ 4 นาที
ทุกหัวข้อนำเสนอด้วยเนื้อหา แอนิเมชั่น เสียงประกอบ และเสียงบรรยายภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา และมีภาคภาษาไทย
ซอฟต์แวร์มีระบบรักษาความปลอดภัยเต็มระบบ
1 ชุด สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ในระบบ LAN ได้ 100 เครื่อง
 Home